Vergrijzingsfondsen richten zich op verre horizonIn de kijker:FSMA VOOR DE CONSUMENT

Beleggers die willen profiteren van bevolkingstrends richten nog meer dan anderen hun blik op de lange termijn. Welke fondsen spelen op dat thema in?

De evolutie van de beurzen wordt vaak bepaald door beslissingen van centrale banken en veranderingen in de economische conjunctuur. Demografische tendensen daarentegen evolueren meer op lange termijn. Ze hebben soms meer dan een generatie nodig om zich te bestendigen. Verschillende beheerders hebben de jongste jaren producten gelanceerd die beleggen in dat thema. RobecoSAM, onderdeel van de Nederlandse vermogensbeheerder Robeco, was de eerste om in 2007 zo'n fonds te lanceren.

In België zijn meerdere fondsen beschikbaar. Hoewel ze allemaal hetzelfde vergrijzingsthema bewandelen, hanteren de beheerders toch een verschillende aanpak. Bij CPR Asset Management, een onderdeel van Amundi Asset Management, benadrukt Clément Maclou dat hij zich exclusief richt op thema's gelinkt aan de consumptie van senioren. Hij maakt een onderverdeling tussen jonggepensioneerden (65 tot 80 jaar) en senioren (ouder dan 80 jaar). 'Voor de eerste groep kijken we vooral naar de ontspannings- en de financiële sector. Voor de tweede groep kijken we onder meer naar de beveiligingssector. Met de farmasector richten we ons op beide groepen', zegt hij.

Martin Jochum van RobecoSAM focust meer op thema's verbonden aan veranderende consumptiepatronen als gevolg van de demografische evolutie. Zonder die te koppelen aan ouderdom. 'We zijn sterk geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met gezond eten, natuur- en biologische voeding. We zijn vertegenwoordigd in kleine niches die in volle opmars zijn. Daarnaast focust ons fonds ook op de verhoogde uitgaven in de gezondheidszorg.'

De vermogensbeheerder Candriam, het voormalige Dexia Asset Management, wil zich vooral positioneren in bedrijven die voordeel halen uit de stijging van de wereldbevolking, de vergrijzing en de verrijking in de groeilanden. 'Dat biedt een breed spectrum aan sectoren: gezondheidszorg, cyclische consumptie (luxe, auto's), niet-cyclische consumptie (voeding, dranken) of bedrijven die een grotere energie-efficiëntie nastreven', zegt Johan Van der Biest, beheerder van het Candriam Equities L Global Demography fonds. 'Gezondheid is een belangrijke sector, maar we hebben een zeer brede kijk op demografische thema's. Daardoor zijn we er veel minder aan blootgesteld dan onze concurrenten', zegt hij.

Gemene deler

De gezondheidssector is wellicht de grootste gemene deler in de vergrijzingsfondsen. Onder de participaties die het vaakst terugkomen, vinden we bijvoorbeeld de Zwitserse farmareuzen Novartis en Roche. Ook het Franse Sanofi en de producent van generische geneesmiddelen Actavis zijn populair.

Een andere opvallende vaststelling is dat vergrijzingsfondsen vaak een defensiever profiel hebben dan andere aandelenfondsen. Dat komt omdat de beheerders eerder defensieve sectoren in het vizier hebben.

Clément Maclou van CPR wijst er wel op dat zijn fonds nauwelijks belegt in nutsbedrijven, energie, grondstoffen of cyclische waarden. 'Klanten die in onze fondsen beleggen moeten dat goed voor ogen houden', benadrukt hij. 'Wanneer cyclische aandelen zeer goed presteren, kan ons fonds wat achterblijven', waarschuwt hij.

De fondsen beleggen over het algemeen in een zestigtal aandelen. Ook al is het gamma nog relatief jong, toch is er naar sommige fondsen al heel wat geld gestroomd. De Angelsaksische fondsen Fidelity en Schroders blijven duidelijk achterop. Bij Candriam stellen ze vooral interesse van particulieren vast. 'Het fonds werd bijna uitsluitend bij Belfius-cliënteel geplaatst', zegt Johan Van der Biest. 'De interesse van institutionele beleggers is nog vrij beperkt. Ze wachten meestal tot er een trackrecord van drie jaar bestaat voor ze instappen.'

Bij de oudere fondsen zijn de cliënten veel diverser. 'We merken dat steeds meer institutionele beleggers interesse krijgen voor ons product', stelt Martin Jochum van RobecoSAM vast.

Lange termijn

Volgens Clément Maclou zijn de fondsen ideaal voor langetermijnbeleggers zoals verzekeraars. Het CPR-fonds is met meer dan 700 miljoen euro activa in beheer het grootste fonds in zijn soort. 'Het beantwoordt aan de noden van verschillende soorten beleggers. Daardoor is het cliënteel ook zo divers.'

Frederic Lejoint 

Bron: DE TIJD 14 februari 2015


  

Nieuws:


10/05/2021

WELKOM IN ONZE NIEUWE KANTOREN.....


21/10/2018

TEAM VERAART & PARTNERS


01/10/2018

VERAART & PARTNERS HEEFT EEN ZUSJE !!!!


01/04/2018

EINDELIJK.....


18/02/2018

HET BELANG VAN GESPREID BELEGGEN!


21/01/2018

BUY NOW OR CRY LATER - GOEDKOPE AUTOLENING


23/07/2017

BLACKROCK: BULL MARKET IS NOG LANG NIET VOORBIJ


15/11/2016

PENSIOENSPAREN MEEST RENDABELE SPAARFORMULE


05/11/2016

DE IMPACT VAN, PLOTSELING, AANTREKKENDE LANGE TERMIJNRENTES !

U staat centraal:


Bij Veraart & Partners krijgt u de persoonlijke aandacht die u verdient.
Persoonlijk bekeken>>

Helder advies:Kennis maken?>>

Betrouwbare partners:Meer weten?>>