Fonds in de kijkerIn de kijker:KBI INSTITUTIONAL WATER FUND

Morningstar bekroonde dit fonds met DRIE sterren !!!!

KBI INSTITUTIONAL WATER FUND

De watersector staat voor drie belangrijke uitdagingen:

       1. een menselijke : water speelt een cruciale rol in ons dagelijks leven en in de volksgezondheid. het is een belangrijke hulpbron voor het functioneren van de wereldeconomie en is onmisbaar voor de landbouw, de industrie en huishoudelijke doeleinden.
       2. een ecologische : verstedelijking, bevolkingsgroei, klimaatverandering, toenemend verbruik en de behoefte aan waterzuiveringsinfrastructuur zijn allemaal factoren die de belangstelling voor de watersector aanwakkeren.
       3. een economische : de watersector is verbonden met tal van andere sectoren en loopt voorop in technologische innovatie. Hij vereist ook aanzienlijke investeringen en dat biedt kansen voor bedrijven die oplossingen bieden om op lange termijn waarde te genereren voor beleggers.


De watersector bestaat uit een brede en gevarieerde waaier van bedrijven die oplossingen leveren om watertekorten te voorkomen en aan te pakken. Het is onderverdeeld in drie subsectoren:

      1. nutsbedrijven die kunnen profiteren van het stijgende waterverbruik: waterbevoorrading en -distributie.
      2. infrastructuurbedrijven, die toegang tot water verbeteren of helpen om dfe vraag te drukken: leidingen, kleppen, pompen, irrigatieapparatuur.
      3. bedrijven die waterkwaliteit verbeteren: waterzuivering, analyse, chemische behandeling.


Actief beheer en voorzichtige selectie van individuele aandelen:

      1. om bedrijven met het beste ontwikkelingspotentieel te identificeren, kijkt het beheerteam eerst naar kwalitatieve criteria, zoals financiële draagkracht, langetermijnstrategie, concurrentiepositie en de kwaliteit van het management. 
      2. het beheerteam selecteert ondernemingen met de beste risico/rendementsverhouding. Deze worden opgenomen in de uiteindelijke portefeuille die uit 40 tot 50 aandelen bestaat. Bedrijven worden geselecteerd uit een internationaal beleggingsuniversum, dat ook opkomende landen bevat.

Uiteraard zal er steeds gekeken worden of dit fonds past in uw beleggingsstrategie.

KBI INSTITUTIONAL WATER FUND

analyse MorningstarVoor meer uitgebreide informatie over "het blauwe goud" verwijzen we graag naar de rubriek "dossiers" WATER
  

Nieuws:


21/10/2018

TEAM VERAART & PARTNERS


01/10/2018

VERAART & PARTNERS HEEFT EEN ZUSJE !!!!


01/04/2018

EINDELIJK.....


18/02/2018

HET BELANG VAN GESPREID BELEGGEN!


21/01/2018

BUY NOW OR CRY LATER - GOEDKOPE AUTOLENING


23/07/2017

BLACKROCK: BULL MARKET IS NOG LANG NIET VOORBIJ


15/11/2016

PENSIOENSPAREN MEEST RENDABELE SPAARFORMULE


24/06/2017

KANTOOR VERAART & PARTNERS BREIDT UIT!!!!


05/11/2016

DE IMPACT VAN, PLOTSELING, AANTREKKENDE LANGE TERMIJNRENTES !

U staat centraal:


Bij Veraart & Partners krijgt u de persoonlijke aandacht die u verdient.
Persoonlijk bekeken>>

Helder advies:Kennis maken?>>

Betrouwbare partners:Meer weten?>>